Lokaal nieuws

Auteur: Henk van Gestel

Nieuwe Tilburgsche Courant, 28 febr. 1900

Inlijving onzer lotelingen.

De Commissaris der Koningin in de provincie Noord Brabant heeft bepaald, dat de aflevering ter inlijving aan de militaire autoriteit van de voor den dienst aangewezen lotelingen voor de Nationale Militie van de lichting 1900, zal geschieden in de volgende plaatsen en op de daarbij vermelde dagen en uren (Amsterdamsche tyd), te weten: Donderdag 1 Maart te 's Bosch in het gemeentehuis, ingang Fonteinstraat, aanvangende des morgens ten 10 ure, voor de gemeenten: Berlicum, Boxtel en Esch, Dinther en Heeswjjk, Den Dungen, Empel met Bokhoven en Engelen, Helvoirt, 's Bosch, Liempde. St. Michiels-Gestel, Nieuwkuik, St Oedenrode, Schijndel, Veghel, Vlijmen, Vught en Cromvoirt.