Jan Ondersteijn geboren 30 juli 1900 (Akte 28 Den Dungen)

Jan Ondersteijn is geboren op 30 juli 1900 om 04:00 uur te Den Dungen1, gedoopt 30 juli 1900 te Den Dungen3, overleden te Den Dungen op 16 augustus 1900 om 18:30 uur2, zoon van Antonia Joanna Ondersteijn.  
 
Geboorteakte Inschrijving in het doopregister van de parochie Overlijdensakte2  
Ouders:
Vader: Onbekend
Moeder: Antonia Johanna Ondersteijn, geboren te Den Dungen op 19 februari 1878, dienstbode, overleden te Eindhoven op 1 maart 1948. Antonia Johanna Ondersteijn was ten tijde van de geboorte van haar zoon ongehuwd.
Antonia Johanna Ondersteijn, trouwde te Den Dungen op 12 mei 1905 met Petrus Vorstenbosch, zoon van Hendrikus Vorstenbosch en Antonia Maassen, geboren te Schijndel op 26 december 1878, dagloner, overleden te Eindhoven op 23 december 1964.

Broers en zussen van moeder Antonia Johanna Ondersteijn:

  1. Johannes Ondersteijn, geboren te Den Dungen op 11 januari 1871, trouwde te Vught op 25 januari 1915 met Anna Maria van der Steen, geboren te Vught op 16 oktober 1871.
  2. Theodora Maria Ondersteijn, geboren te Den Dungen op 23 februsari 1872, dienstbode, trouwde te Den Dungen op 19 april 1918 met Lambertus van Hijnsbergen, zoon van Gerardus van Hijnsbergen en Johanna Konings, geboren te Berlicum op 12 febebruari 1864, landbouwer.
  3. Johannes Josephus Ondersteijn, geboren te Den Dungen op 16 juni 1874, overleden te Den Dungen op 12 juli 1875.
  4. Josephus Johannes Ondersteijn, geboren te Den Dungen op 23 oktober 1875, arbeider, overleden te Schijndel op 9 augustus 1947.
  5. Hendrika Maria Catharina Ondersteijn, geboren te Den Dungen op 20 november 1876, dienstbode, overleden te Den Dungen op 26 januari 1908, trouwde te Den Dungen op 25 mei 1900 met haar achterneef Petrus van Grinsven, zoon van Hendrikus van Grinsven en Maria Catharina den Otter, geboren te Den Dungen op 6 oktober 1866, rijksarbeider, overleden te Sint Michielsgestel op 2 mei 1945.
  6. Antonia Johanna Ondersteijn, geboren te Den Dungen op 19 februari 1878, trouwde te Den Dungen op 12 mei 1905 met Petrus Vorstenbosch, zoon van Hendrikus Vorstenbosch en Antonia Maassen, geboren te Schijndel op 26 december 1878, dagloner, overleden te Eindhoven op 23 december 1964.
  7. Antonia Johanna Ondersteijn, geboren te Den Dungen op 29 maart 1879, dienstbode, trouwde te Den Dungen op 21 februari 1908 met Wilhelmus van Son, zoon van Johannes van Son en Adriana Heesakkers, geboren te Schijndel op 6 april 1868, landbouwer.
  8. Allegonda Ondersteijn, geboren te Den Dungen op 11 april 1873, trouwde te Den Dungen op 2 november 1893 met Joannes (Jan) Meulenbroek, zoon van Arnoldus Wilhelmus Meulenbroek en Johanna van Griensven, geboren te Den Dungen op 8 oktober 1843, overleden te Den Dungen op 24 december 1901.


Bijzonderheden:
Jan is op 6 augustus 1900 door het armbestuur ondergebracht bij Adrianus van Zandbeek (Geboren 31 juli 1873, overleden 13 september 1964, gehuwd met Wilhelmina van Houtum) voor f 2,00 per week. Dit bedrag werd alleen uitbetaald "voorzover het kind in gezonden toestand verkeerd". In de jaarlijkse verantwoording is te lezen: "Daar het kind de dagen, die het bij voormelde persoon geweest is voortdurend ziek is geweest, waardoor dubbele zorg en meerdere kosten werden veroorzaakt heeft het armbestuur goedgevonden voor deze 11 dagen te betalen 4,00." De kosten van de begrafenis zijn eveneens door het Armbestuur betaald en bedroegen in totaal f 2,65.

Bronnen:
1 Geboorteregister 1900, Den Dungen, aktenummer 28
2 Overlijdensregister 1900, Den Dungen, aktenummer 20
3 Doopregister Jacobus de Meerdere
Auteur: André Schoones/Cor Schakenraad